Monthly Archives: December 2012

subhamu subhamu subhamu – Happy new year 2013

Dear Friend,

happy new year. See attachment and voice recording of our best wishes.

పల్లవి.
శుభము, శుభము, శుభము శ్రీహరి భక్తులకు,
శుభము మీ సంతతికి, శ్రేయోభి లాషులకు. ||శుభము||

అనుపల్లవి.
నభ శ్యాము డందించ, నిత్య సంతోషములు,
విభవ, విద్య, విత్త, వేంకటాద్రి కృపలు. ||శుభము||

1.
సంతోషము మీ గృహమున నిండి,
సంతానము తోటి సౌఖ్యములు పండ,
బంధు మిత్రులతో, భాగ్యములు చేకూరి, హాయి
గుందురు గాక వేంకటేశుని దయతో ||శుభము||

2.
ఆరోగ్యము మీ యందరిలో నిండ,
సిరులు, సంపదలు, సమృద్ధిగ పండ,
శారదాంబ కృపలు సంపూర్తిగ నిండి,
తిరుమలేశుని కృపతో తఱలుదురు గావుత. ||శుభము||

3.
మానస వ్యధలు ముగిసి పోవును గాక,
సన్మాన, శ్రేయములు సంప్రాప్త మగు గాక,
అన్ని సౌభాగ్యములు సమకూరు గావుత,
అనతివ్వగ మాకు అలమేలు వల్లభుడు. ||శుభము||

రమాకాంతరావు చాకలకొండ సోమవారం, 31 డిసెంబర్ 2012

Regards,

Ramakanth and Family

Subhamu Subhamu Subhamu – PDF
Subhamu Subhamu Subhamu – Mp3